Tag Archives: zen

Att göra vs. Att vara

1 Nov

Som barn får vi höra frågan ”vad vill du bli när du blir stor?” och som vuxna är oftast den första frågan ”vad jobbar du med?” när vi introduceras för nya bekantskaper. Vi värderas efter det vi producerar, inte för den vi är. Då vi blir uppskattade för det vi gör lockas vi att ständigt göra mer och jobba mer, istället för att tvärtom sakta ned och njuta av livet.

Att varva ned och spendera lite tid på yogamattan eller i meditation är OK, men resten av dagen är det producera producera producera som gäller. Det vi kan eftersträva är istället att hitta lugnet, närvaron och skönheten varje minut under dagen, att ändra vårt synsätt. Det är dock inte helt lätt med våra fullmatade hjärnor som ständigt hoppar mellan dåtid och framtid, att förlora och att vinna, mellan nöje och missnöje.

Kan vi både ”göra” och ”vara” – samtidigt? Hatha Yoga är ett bra exempel på detta – ett slags varande i rörelse. Och som det många gånger sagts om yoga – ”practice, and all is coming”.

Med detta vill jag inspirera dig att finna balansen mellan närvaro och rörelse i yogan, och ta med samma känsla i den övriga vardagen. Ibland hjälper det att skriva ordet närvaro på handen för att komma ihåg det under resten av dagen. Det ska jag göra imorgon efter morgonyogan – kanske du också vill pröva?

Kort om Zen

6 Feb

”Zen är en gren av Mahayanabuddhismen, en buddhistisk riktning som står fri från dogmer och trossatser. Ordet zen är en omskrivning av sanskritordet dhyana som syftar till det förlopp av koncentration genom vilket medvetandet stillas till samlad uppmärksamhet. Det mest centrala i zen är zazen, d v s sittande meditation men zen är inte bara något som man gör när man sitter i ned i stilla meditation, zen är också ett sätt att vara, en livshållning som kan genomsyra zenutövarens hela liv.”

Texten ovan är saxad från hemsidan http://www.zazen.se/zen.html
Mer om zen från samma sida:

En verklig zenutövare försöker att leva med ett klart, öppet och kärleksfullt sinnestillstånd och alltid vara beredd att agera osjälviskt och göra det som behövs i varje given situation.”

Jag är själv inte buddhist, och under större delen av mitt liv har jag varit kristen, dock ej längre. Är inspirerad av zenbuddhismens livsfilosofi som för mig handlar mycket om att respektera sin omgivning och leva i nuet. Jag utövar inte långa meditationer, utan yinyoga som är en meditativ form av yoga där varje asana hålls i ca 5 minuter, vilket ger tillfälle till kortare meditation. Mer om yinyoga kan du läsa på Yogainstitutets hemsida (där du också kan läsa om andra yogaformer).

Hur stänger du dörren?

6 Feb

För många år sedan började jag intressera mig för Zen-läran och har läst ett par olika böcker i ämnet, men känner en ständig törst att lära mig mer. När jag besökte Brighton förra våren och yogade på ett buddistiskt center inhandlade jag boken Everyday Zen som jag börjat läsa nu och kommer att blogga lite om.

Men först ett zen-tips från ett antal år tillbaka.
Hur stänger du dörren bakom dig? Skyndar du dig att slänga igen den med en smäll eller trycker du ned handtaget, för försiktigt igen dörren och stänger den respektfullt? Det senare alternativet är zen, och en liten men meningsfull handling att börja med.