Tag Archives: mailstress

Hur ofta kollar du mailen?

19 Feb

Vi lever idag i ett samhälle med informationsöverflöd, vilket kan upplevas som stressande ur arbetsmiljösynpukt. Ett exempel på detta är vår e-post, både privat och på jobbet. Jag ställer dig som läser detta denna fråga:

-Hur ofta kollar du din e-mail? Svara ärligt.

I mitt jobb sitter jag som så många andra klistrad vid datorn från morgon till afton. En hel del av jobbuppgifterna kretsar kring e-mail eftersom det är ett effektivt sätt att kontakta och informera, både vad gäller kollegor och kundkontakter.

Av någon anledning har det på vårat kontor blivit standard att mailprogrammet automatiskt letar efter nya e-mail var 5:e minut, vilket gör att nya meddelanden ständigt dimper ned i inkorgen under dagens gång.

Detta leder i sin tur till att jag läser igenom varje nytt e-mail allteftersom det dimper ned. Allt som oftast är det inget av akut natur som skickas, varför jag heller egentligen inte behöver öppna meddelandet på en gång.

Jag skulle lika gärna kunna nöja mig med att kolla mailen en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Men jag gör det inte! Nej, istället sitter jag (som så många andra) och kanske avbryter mitt övriga jobb med att läsa den senaste e-mailen, flera gånger per dag.

På detta vis gör vi oss ständigt tillgängliga och jag tror att det leder till ökad stress och en sämre arbetsmiljö på jobbet. Vi jobbar mindre effektivt då vi spenderar onödigt mycket tid på att läsa e-mail titt som tätt. Naturligtvis går detta även att applicera på privatlivet och den privata mailen.

Någon som vill haka på ett test? Jag bestämmer mig för att läsa och svara på e-mail, både på jobbet och privat, endast vid två tillfällen per dag, för att se om detta leder till ökad effektivitet samt minskad stress och därmed en bättre arbetsmiljö och en mindre stressad upplevelse av ens privata e-mail.

Gör denna lilla förändring i ditt liv. Små förändringar är kanske de bästa förändringarna eftersom de stora förändringarna kräver så mycket kraft och energi att de aldrig blir av!