Arkiv | 21:47

Kort om Zen

6 Feb

”Zen är en gren av Mahayanabuddhismen, en buddhistisk riktning som står fri från dogmer och trossatser. Ordet zen är en omskrivning av sanskritordet dhyana som syftar till det förlopp av koncentration genom vilket medvetandet stillas till samlad uppmärksamhet. Det mest centrala i zen är zazen, d v s sittande meditation men zen är inte bara något som man gör när man sitter i ned i stilla meditation, zen är också ett sätt att vara, en livshållning som kan genomsyra zenutövarens hela liv.”

Texten ovan är saxad från hemsidan http://www.zazen.se/zen.html
Mer om zen från samma sida:

En verklig zenutövare försöker att leva med ett klart, öppet och kärleksfullt sinnestillstånd och alltid vara beredd att agera osjälviskt och göra det som behövs i varje given situation.”

Jag är själv inte buddhist, och under större delen av mitt liv har jag varit kristen, dock ej längre. Är inspirerad av zenbuddhismens livsfilosofi som för mig handlar mycket om att respektera sin omgivning och leva i nuet. Jag utövar inte långa meditationer, utan yinyoga som är en meditativ form av yoga där varje asana hålls i ca 5 minuter, vilket ger tillfälle till kortare meditation. Mer om yinyoga kan du läsa på Yogainstitutets hemsida (där du också kan läsa om andra yogaformer).

Hur stänger du dörren?

6 Feb

För många år sedan började jag intressera mig för Zen-läran och har läst ett par olika böcker i ämnet, men känner en ständig törst att lära mig mer. När jag besökte Brighton förra våren och yogade på ett buddistiskt center inhandlade jag boken Everyday Zen som jag börjat läsa nu och kommer att blogga lite om.

Men först ett zen-tips från ett antal år tillbaka.
Hur stänger du dörren bakom dig? Skyndar du dig att slänga igen den med en smäll eller trycker du ned handtaget, för försiktigt igen dörren och stänger den respektfullt? Det senare alternativet är zen, och en liten men meningsfull handling att börja med.